Doulos

Rekenaarprogram vir Kerklike administrasie


Doulos

Doulos is 'n rekenaarprogram wat vir kerklike administrasie gebruik word.

Twee bedryfstelsels word ondersteun, nl: Windows en Android.

 • Doulos vir Windows word gebruik vir dag tot dag bywerk en administrasie.
 • Doulos vir Android is 'n verlenging van Doulos vir Windows. Predikante kan nou op 'n slimfoon of tablet toegang hê tot inligting wat voorheen net op rekenaars met 'n Windows bedryfstelsel beskikbaar was.

Gemeentes kan Doulos gratis gebruik.

Alles wat nodig is vir die basiese administrasie van 'n gemeente kan met die gratis weergawe van Doulos hanteer word.

Doulos kan saam met ander beskikbare programme gebruik word.

Doulos kan die data vanaf ander programme inlees. Doulos hou 'n tabel by waarin die lidmaatnommers vanaf ander programme gelees en die nuwe lidmaatnommers in Doulos geplaas word. Dus bly lidmate se lidmaatnommers in Doulos dieselfde al word data gereeld vanaf ander programme na Doulos ingelees. Dus kan Doulos as uitbreiding vir ander programme gebruik word. Gemeentedata kan deur die kerkkantoor op een program bygewerk word, en 'n predikant kan byvoorbeeld Doulos gebruik om huisbesoeke by te werk. Die nuwe data (bygewerkte lidmaatregister vanaf kerkkantoor) kan op 'n gereelde basis deur die predikant met Doulos ingelees word, en Doulos se geskiedenisregister (en bydraes, sms'e, katkisasie bywoning ens.) se data in Doulos sal steeds behoue bly en aan die korrekte gekoppel bly.

'n Paar van die gratis weergawe van Doulos se funksies :

 • Volledige lidmaatregister
 • Sorteer op kolomme deur slegs op die kolom opskrif te klik. Kan ook sekondêr op enige aantal ander kolommer sorteer.
 • Gebruikers kan eie SQL filters skep
 • Stoor sensitiewe inligting (soos opmerkings by gesinne) privaat vir die gebruiker se persoonlike gebruik, en algemene opmerkings in die algemene databasis wat deur almal gedeel word.
 • Gebruik MS Access databasisse sodat gebruiker self d.m.v. Access addisionele funksies kan byvoeg.
 • Argief
 • Rugsteun opsie.

'n Paar van die addisionele funksies van die volledige Doulos :

 • Stuur sms'e direk vanuit die program. Stuur enkel sms'e of bondels van spesifieke seleksies. Sms'e kan persoonlik uitgestuur word met lidmate se name (en ander inligting van die lidmaat) in die sms.
 • Stuur e-pos direk vanuit program
 • Skryf data na Excel uit.
 • Katkisasieregister met klaslyste en bywoningsimbole.
 • Verslagskrywer
 • Volledige bydraeregister
 • Grootboek tot op proefbalans
 • Kalender (Jaarbeplanner)
 • Doulos se data kan op Android fone gebruik word.
 • Doulos vir Android is gratis ingesluit.

Windows & Linux - Watter bedryfstelsel kan gebruik word ?

Buiten Doulos vir Android, word slegs Windows ondersteun.